Valoisampi huominen alkaa meistä kaikista, nyt.

 Me CooperVisionilla ryhdymme ylpeinä toimenpiteisiin toimiaksemme kestävämmin ja pyrkiäksemme minimoimaan mahdollisen ympäristövaikutuksemme. Helpottamalla materiaalien vastuullista hankintaa,1 käyttämällä jätteen uudelleen silloin, kun voimme*2 ja aloittamalla sellaisten tuotteidemme ja pakkaustemme jätteiden, joita ei vielä voida kierrättää, kompensoimisen ryhdymme toimiin planeettamme hyvinvoinnin parantamiseksi.†2        

 Ryhdymme toimenpiteisiin säästääksemme rajallisia luonnonvaroja§3 ja tutkiaksemme tapoja tuoda uusiutuvia energianlähteitä| tuotanto- ja valmistustoimintoihimme.¶3

 Toteutamme kestäviä käytäntöjä aina, kun voimme, ja odotamme kaikkien toimittajiemme noudattavan toimittajien toimintaohjeita, mikä helpottaa materiaalien vastuullista hankintaa.2    

Suunnittelemme koneemme, tuotteemme ja pakkauksemme** huolellisesti uusiutuvia energianlähteitä ajatellen.3   

Monet luonnonvarat ovat rajallisia. Teemme tällä hetkellä kaiken mitä voimme uudistaaksemme sen, miten tuotteemme, pakkauksemme ja energiamme hankitaan, ja edistääksemme uusiutuvia vaihtoehtoja. Samalla tutkimme tapoja hankkia entistäkin enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tuotteita tulevaisuudessa. Uusiutuvat materiaalit ja kierrätysjäte voivat mahdollisesti vähentää hiilipäästöjä ja ympäristöriskejä3, mikä johtaa vieläkin suurempiin kollektiivisempiin vaikutuksiin.          

 

 Teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa tuotantojätteen keräämiseksi, resurssien uudelleen talteen ottamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan uuden elämän antamiseksi niille.*3  ​

Tuotteidemme ja pakkaustemme sisältämät materiaalit ovat arvokkaita resursseja – jopa niiden käyttämisen jälkeen. Tällä hetkellä pyrimme estämään muovin päätymisen luontoon†3 ja kutsumme sinut mukaan yhteiseen pyrkimykseemme kohti kiertotaloutta.   

Tämä tarkoittaa sitä, että ryhdymme toimiin palauttaaksemme valmistusmateriaalimme sen jälkeen, kun ne ovat suorittaneet alkuperäisen käyttötarkoituksensa5 – huomioimalla niiden uudelleenhyödyntämisen mahdollisuuden. Tekemällä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, jotta voimme hyödyntää nykyistä kierrätysinfrastruktuuria parhaalla mahdollisella tavalla, kierrätämme raaka-aineemme ja resurssimme ja annamme materiaaleillemme uuden elämän – muovipakkauksista varoituskartioihin.          

 Aloittamalla sellaisten tuotteidemme ja pakkaustemme jätteiden, joita ei vielä voida kierrättää, kompensoimisen otamme harppauksen kohti planeettamme hyvinvoinnin parantamista.¶3 

Teemme oman osamme auttaaksemme kompensoimaan† merijätettä, joka saastuttaa luontoalueita ja yhteisöjä3 -, koska emme voi vielä hallita sitä, mitä tuotteillemme ja pakkauksillemme tapahtuu, kun ne ovat ulkona maailmalla.  

Keskitymme alueisiin, joihin jäte vaikuttaa eniten, ja teemme yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka puuttuvat jäteongelmiin ja sosioekonomisiin eroihin.†3     

Tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa käytettyjen materiaalien poistamiseksi luonnosta††3 otamme askelen kohti valoisampaa huomista.          

A brighter tomorrow starts with all of us, today.
 

* CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.
† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank.
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.
§ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.
| Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.
¶ CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.
** CooperVision’s manufacturing processes are designed to adhere to CooperVision’s internal energy goals and design specifications.
†† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank and local community beach clean-up efforts.
 

References::
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.
3. CVI data on file, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CVI data on file 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).