CooperVisionin työsuhde-edut on mukautettu alueellisesti samalla kun ne edistävät globaalia tulosta.

Palkat ovat kilpailukykyisiä ja niitä tarkistetaan vuosittain. Palkkauskulttuuri on tulosperusteinen, mikä tarkoittaa, että ne, jotka tekevät ylimääräistä auttaakseen meitä saavuttamaan tavoitteemme, voivat saada ylimääräistä palkkiota.  

Tietyissä tehtävissä on mahdollisuus harkinnanvaraisiin bonus- ja kannustinjärjestelmiin, jotka tarjoavat näille työntekijöille lisämahdollisuuksia hyötyä CooperVisionin jatkuvasta menestyksestä.

Uskomme, että kaikilla työntekijöillä on tärkeä rooli CooperVisionin jatkuvassa menestyksessä ja että jokainen työntekijä on ainutlaatuinen. Siksi pyrimme varmistamaan, että kaikki maailmanlaajuiset etuusohjelmamme sisältävät useita etuja, kuten:

  • Rahallisia ja muita kuin rahallisia palkkioita
  • Koulutus ja laajempi tuki

CooperVision pyrkii vahvistamaan työntekijöidensä taloudellista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä työpaikalla että sen ulkopuolella sekä työuran aikana että eläkkeelle siirtymisen jälkeen.