Osallistaminen ja monimuotoisuus ovat CooperVisionin maailmanlaajuisen menestyksen perusedellytyksiä. Työntekijöidemme henkilökohtaisten ja kulttuuristen kokemusten tunnustaminen edistää innovointia ja kehitystämme yrityksenä ja työntekijäyhteisönä. Haluamme varmistaa, että jokainen tuntee itsensä arvostetuksi ja että häntä autetaan saavuttamaan täysi potentiaalinsa.

Daniel McBride, CooperVisionin toimitusjohtaja

“Parempia yhdessä” – Tunnemme yhteenkuuluvuutta ja olemme ylpeitä erilaisista näkökulmistamme.

Ymmärrämme, että erilaiset näkökulmat tuovat uusia ja ainutlaatuisia näkemyksiä. Ja joukkuehenki kannustaa meitä eteenpäin. Ole siis oma itsesi – kuka ikinä oletkin – ja saavutetaan yhdessä suuria asioita.

Osallistavan johtamisen ohjelmiin kuuluu koulutusta asiantuntijakonsulttien, kuten Catalystin ja Yalen kanssa, ja ne perustuvat uusimpaan tutkimukseen monimuotoisten organisaatioiden johtamisen monimutkaisista haasteista. Sadat ylemmät johtajat eri puolilla maailmaa osallistuvat myös tapaamisiin, joissa käsitellään sitä, miten voidaanluoda osallistavampia työpaikkoja, tukea monimuotoisia tiimejä ja auttaa asiakkaita, toimittajia ja työntekijöitä ilman, että ollaan tiedostamatta puolueellisia.

 

Yksittäisissä toimipaikoissa järjestetään ympäri vuoden monenlaista toimintaa, jolla juhlistetaan monimuotoisuutta ja osallistavaa kulttuuria.

Ollaksemme fantastisia meidän on vain oltava oma itsemme.

Se, mitä me täällä Cooperissa teemme, on uskomatonta, me parannamme yhden ihmisen elämän kerrallaan. Jokaisen panos on tärkeä, minkä vuoksi osallistaminen ja monimuotoisuus ovat niin tärkeitä. Se ei ole vain oikein, vaan se tekee yrityksestämme ainutlaatuisen. Siinä on järkeä, kun ajattelet, että näet paljon enemmän, kun sinulla on useita eri näkökulmia.

Olemme ryhmä kollegoja täällä Cooperilla, jotka kutsuvat itseään Global Inclusion Counciliksi (GIC). Me kaikki GIC:ssä olemme sitoutuneet tekemään yrityksestämme paikan, jossa me kaikki tunnemme kuuluvamme joukkoon. Kenenkään ei pitäisi tuntea itseään "ulkopuoliseksi". Haluamme, että Cooper on turvallinen ja oikeudenmukainen ympäristö kaikille, paikka, jossa me kaikki saamme kunnioitusta ja arvostusta.  Paikka, jossa voimme kukoistaa. Lyhyesti sanottuna paikka, johon kuulumisesta voimme olla ylpeitä.

Me teemme tämän mahdolliseksi. Mutta ei pelkästään sanoilla, vaan teoilla. Sen jälkeen kun toimitusjohtajamme Al White nimitti meidät aiemmin tänä vuonna, GIC-tiimin jäsenet ovat tutustuneet toisiinsa, saaneet tietää, mitä Cooper tekee monimuotoisuuden ja osallistamisen edistämiseksi, ja opetelleet parhaita käytäntöjä. Tehtävämme on varmistaa, että kuuntelemme, opimme ja kehitämme jatkuvasti osallistavaa monimuotoisuuskulttuuriamme. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet itsellemme neljä tavoitetta:

  1. Edistämme sen toteutumista - osallistumme aktiivisesti yrityksen osallistamista ja monimuotoisuutta edistäviin aloitteisiin ja ohjelmiin,
  2. Levitämme ymmärrystä - tuomme lisää tietoa ja koulutusta koko organisaatioon, jotta osallistaminen ja monimuotoisuus saataisiin entistä paremmin osaksi liiketoimintaamme kaikilla osa-alueilla,
  3. Kuuntelemme muita ja opimme heiltä - toimimme lähettiläinä ja muutoksen edistäjinä, osallistumme ulkoisiin tapahtumiin, kannustamme sisäisiin toimiin jakaen samalla tietämystämme koko organisaation kanssa,
  4. Muodostamme sidosryhmiä - teemme yhteistyötä henkilöstöhallinnon kollegojemme kanssa työntekijöiden resurssiryhmien perustamiseksi ja kehittämiseksi. Nämä ryhmät ovat avoimia foorumeita työntekijöille, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai huolenaiheita ja jotka voivat auttaa meitä kehittämään tulevia aloitteita.

On hienoa olla osa Cooperin perhettä. Olemme suuri, maailmanlaajuinen ja menestyksekäs terveydenhuoltoalan yritys, joka kasvaa ja vahvistuu jatkuvasti. Olemme hyvin tietoisia siitä, että osallistaminen ja monimuotoisuus ovat keskeisiä tekijöitä menestyksemme jatkumiselle. Ole siis oma itsesi - kuka ikinä oletkin - ja saavutetaan yhdessä suuria asioita.