Laiska silmä viittaa vaeltavaan tai karsastavaan silmään. Se on tavallisesti merkki amblyopiasta, jossa silmän näkökyky heikkenee huomattavasti, ja joskus myös strabismista (karsastus), yleisestä karsastusongelmasta.

Kerromme seuraavassa miten amblyopia ja laiska silmä voivat vaikuttaa näköösi ja miten ne tavallisesti korjataan ja hoidetaan.

Laiska silmä / amblyopia: Mikä on ero?

On kaksi tilaa, jotka aiheuttavat laiskan silmän syndrooman:

Amblyopia on kehitysongelma, joka liittyy silmän ja aivojen väliseen yhteyteen: aivot ovat periaatteessa oppineet olemaan välittämättä silmästä tulevasta tiedosta. Amblyopia ei ole silmän ongelma, vaikka se voi aiheuttaa tällaisia ongelmia ja johtua niistä.

Strabismi tai karsastus on silmän suuntausvirhe, jossa kuusi lihasta, jotka ympäröivät silmää ja auttavat sitä tarkentamaan, eivät toimi oikein yhteen. Ne voivat olla amblyopian syy tai seuraus.

Miten laiska silmä vaikuttaa näkööni?

Laiskan silmän yleisin oire on se, että silmä vaeltaa tai karsastaa. Laiska silmä voi kuitenkin aiheuttaa vakavia näköongelmia:

  • Laiskan silmän näöntarkkuus voi huonontua nopeasti, jos se jätetään hoitamatta ja sitä käytetään yhä vähemmän
  • Binokulaarinäön menetys, joka aiheuttaa syvyysnäön menetyksen.
  • Suurempi dominoivan silmän näönmenetyksen riski, koska näköongelmat, joita tyypillisesti esiintyy molemmissa silmissä, vaikuttavat ensin dominoivaan silmään.

Mikä aiheuttaa laiskan silmän?

Amblyopia johtuu heikosta tai kehittymättömästä silmän ja aivojen välisestä yhteydestä.

Sen yleisin syy on strabismi. Kun silmän lihakset eivät pysty suuntaamaan silmää oikein, erityisesti kehitysvaiheen aikana, aivot ottavat vastaan erilaisen kuvan eri silmistä. Aivot ratkaisevat sekaannukset jättämällä systemaattisesti toisen näistä kuvista huomioimatta. Tämä aiheuttaa sen, että silmää ei käytetä ja vastaava alue aivoissa ei kehity.

Toinen tavallinen syy on refraktiovirhe (liki-/kaukonäköisyys tai astigmatia), joka on suurempi toisessa silmässä. Tämä aiheuttaa myös informaation sovituksen, joka aiheuttaa sen, että toisesta silmästä tulee dominoiva ja että aivot eivät huomioi toisesta silmästä tulevaa informaatiota.

Kaikki, mikä luo tämän tyyppistä näön epätasapainoa voi aiheuttaa myös amblyopiaa. Näitä ovat kaihi, samea linssi, muoto- tai kokoerot, sekä muut anatomiset ja rakenteelliset poikkeamat.

Amblyopian hoito

Mitä aikaisemmin laiska silmä tutkitaan ja hoidetaan, sitä parempi ennuste. Aikuisella laiskan silmän hoito tehoaa, erityisesti jos potilas on motivoitunut ja sitoutunut. Tutkimukset osoittavat, että vanhemmilla potilailla ei-dominoivan silmän näöntarkkuus paranee merkittävästi, tosin paranemisen nopeus ja laajuus eivät ole yhtä suuria.

Amblyopian hoidossa on kaksi päävaihetta, laiskan silmän korjauksen ensimmäinen osa:

Vaihe 1: Näkövirheen korjaus

Ensin vaaditaan näköongelman, kuten kaihin tai refraktiovirheen korjaus. Kyse on usein yksinkertaisesta asiasta, kuten liki- tai kaukonäkösilmälasien määräämisestä. Joskus karsastuksen korjaamiseen riittää, että ei-dominoivan tai laiskan silmän näkö korjataan.

Vaihe 2: Silmän ja aivojen välisen yhteyden harjoittaminen

Useimmissa tapauksissa dominoiva silmä peitetään, niin että aivot tunnistavat kuvan amblyooppisesta tai laiskasta silmästä. Tämä voidaan tehdä silmälapulla tai silmätipoilla, jotka sumentavat näön tilapäisesti.

Silmälihaskirurgia

Joskus pelkkä amblyopian korjaus ei riitä karsastusta aiheuttavan strabismin korjaamiseen. Näissä tapauksissa tiettyjä lihaksia vahvistava tai heikentävä silmälihaskirurgia voi auttaa. Kirurgi poistaa (tai lyhentää) lihasta sen vahvistamiseksi tai siirtää lihasta (kiinnittää sen kauemmaksi) sen heikentämiseksi.

Silmäharjoitukset

Joissakin tapauksissa riittämättömän konvergenssin (jossa silmän on vaikea tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin) aiheuttama vähäisempi karsastus korjataan silmälihasharjoituksilla. Näissä silmäharjoituksissa silmää harjoitetaan tarkentamalla katse silmien edessä olevaan kynään ja näyttöpäätehoidolla.

Muista, että mitä nopeammin laiska silmä hoidetaan, sitä suuremmat ovat onnistumismahdollisuudet. Ota heti yhteyttä optikkoosi, jos sinulla on silmä- tai näköongelmia.

 

Tämän artikkelin tietoja ei tule pitää lääketieteellisinä neuvoina eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteen ammattilaisen antamia suosituksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä optikkoosi.

More Articles