Silikonihydrogeeli

Pian on kulunut 20 vuotta silikonihydrogeelilinssien ensiesittelystä ja niistä onkin tullut optikon ensisijainen linssivaihtoehto. Silikonihydrogeelilinssit ovat käytännössä eliminoineet kaikki hydrogeelilinsseihin liitetyt hypoksiaan liittyvät vaikutukset. Vuonna 2015 Yhdysvalloissa 81 prosentille käyttäjistä sovitettiin silikonihydrogeelilinssit.1

Ensimmäinen silikonihydrogeelipohjainen sfäärinen kertakäyttölinssi lanseerattiin vuonna 2008. Se oli tekninen läpimurto, jota seurasi nopeasti silikonihydrogeelipohjaisten sfääristen, tooristen ja monitehokertakäyttöpiilolinssien esittely.2

Silikonihydrogeelilinsseillä on suurempi Dk/t. Tämän tyyppisten linssien käyttäjät eivät yleensä koe sarveiskalvon hapenpuutteeseen liittyviä oireita. Tällaisia oireita voivat olla:2

  • Turvonnut sarveiskalvo
  • Epiteliaaliset mikrokystat
  • Taittovirheen muutokset ja sarveiskalvovääristymät
  • Limbaalirenkaan punoitus
  • Sarveiskalvon vaskularisaatio

Hapenläpäisykyvyn lisäksi silikonihydrogeelilinssejä suosittelevat optikot voivat kertoa potentiaalisista kosmeettisista eduista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hydrogeelilinssejä käyttävillä on enemmän katkenneita verisuonia ja sumeampi sarveiskalvo kuin ihmisillä, jotka eivät käytä piilolinssejä.3,4 Silikonhydrogeelilinssien käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä ei ole havaittu huomattavia eroja.5

Monet optikot ovat olettaneet, että suuremman moduluksensa vuoksi hydrogeelilinssien on oltava epämukavammat kuin silikonihydrogeelilinssit. Aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ei löydy yksiselitteistä vastausta, koska tutkimuksen rakenne ja linssien vaihtelevat ominaisuudet vaikuttavat tutkimusten tuloksiin. On vielä epäselvää miten paljon linssin modulus vaikuttaa hydrogeeli- ja silikonihydrogeelilinssien mukavuuseroon.6,7

Tutkimukset ovat osoittaneet, että käyttäjien kokema mukavuus paranee, kun he vaihtavat hydrogeelilinsseistä ja silikonihydrogeelilinsseihin. Tämä johtuu muista tekijöistä tai moduluksen lisäksi myös esim. hapenläpäisykyvystä ja reunan muodosta.6

Silikonhydrogeelilinsseillä on korkea hapenläpäisykyky, useita kosmeettisia ja mukavuusetuja ja niitä on saatavana eri voimakkuuksilla. Tämän vuoksi sitä voi paremmin suositella vakiomateriaaliksi kuin hydrogeeliä.2

 

 

1 Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, et al. International contact lens prescribing in 2015. Contact Lens Spectrum. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D, Sweeney D. The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. Contact Lens Spectrum. 2015;30:42-45.

3 Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(S):1293.

4 Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M. Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.