Mittaa menestys: avainlukujen merkitys (KPI)

Avainluvut (KPI) mittaavat yrityksen suorituskyvyn. Ne antavat tärkeää tietoa yrityksestä ja näyttävät lisää menestysmahdollisuuksia.

Ilman avainlukuja monet pieniyritykset sortuvat käsittelemään oireita sen sijaan, että yrittäisivät ratkaista oireiden perussyitä. Saman koskee myös menestyksen arviointia. Yritys yrittää toistaa positiiviset tulokset ja välttää negatiivisten tulosten toistamista ilman, että sillä on selkeä kuva näihin tuloksiin johtaneista avaintekijöistä.

Avainluvut

Avainluvut voivat antaa käsityksen siitä, mitkä tekijät estävät sinua saavuttamasta yrityksen tavoitteet ja tietoa mahdollisista parannuksista. Avainlukujen avulla saat myös selkeän kuvan yrityksen menestykseen vaikuttavista muuttujista. Yrityksen sidosryhmät voivat määrittää omia avainlukuja ja niitä käytetään kompassina tavoitteiden saavuttamiseksi. Optikoille ratkaisevin avainluku on liikevaihto näöntarkastusta kohti.

Liikevaihto näöntarkastusta kohti

Vertaamalla liikevaihtoa näöntarkastusta kohti verrataan kansallisiin vertailulukuihin, jonka keskiarvo USA:ssa on tällä keskellä 306 dollaria  suoritettu näöntarkastusta kohti1 voit määrittää onko sinun porauduttava syvemmälle numeroihin ja prosesseihin ml. käytettävien silmälasilinssien, kehysten, piilolinssien tyyppi, tarkastusvaihtoehdot ja työntekijöiden myynti.

Liikevaihto työtuntia kohti

Toinen arvokas avainluku on bruttoliikevaihto työtuntia kohti, joka lasketaan jakamalla tietyn aikavälin bruttoliikevaihto samalla aikavälillä tehtyjen tuntien kokonaismäärällä. Tulos näyttää kuka pärjää parhaiten ja miten tehokkaita työntekijät ovat asiakkaiden kanssa. Tätä voidaan käyttää myös optimaalisen työntekijämäärän määrittämiseen. 

Seuraukset ja sovellus

Avainlukuja on käytettävä johdonmukaisesti ja tulos on kerrottava työtekijöille. Selvität miten tulos liittyy tavoitteisiin ja strategioihin. Satunnaiset tilannetarkastukset antavat sinulle ja työntekijöillesi paremman kuvan yrityksen tilanteesta. Ja jos et muuta avainlukuja toimenpiteiksi, toimenpiteet ovat arvottomia. Avainlukujen johdonmukainen soveltaminen ja integrointi strategiaan voi tehdä niistä tärkeän työalun suorituskykyodotusten määrittämiseksi, läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että sinä ja tiimisi pyritte yhdessä yhteisiin tavoitteisiin.

 

1 Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponsrad av Essilor. 2015. Saatavana osoitteessa: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Luettu 5. heinäkuuta 2016.