Asiakaspito ja viestintä

Monilla asiakkailla on kapea näkemys suhteestaan optikkoonsa. He varaavat ajan vasta kun he tarvitsevat uuden reseptin tai heillä on ongelmia, mutta eivät juuri piittaa yhteydestä optikon kanssa.

On mahdollista, että asiakas ei näe mitä etua hänelle on siitä, että kiinnostuneempi silmiensä terveydestä tai hänellä ei ole aavistusta miten se tapahtuu.

Tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia optikoille. Jokaiseen elämänvaiheeseen liittyy uusia näköön liittyviä ongelmia ja kysymyksiä asiakkaille – ja uusia auttamismahdollisuuksia optikoille. Mitä paremmin optikko voi opastaa asiakkaan elämän eri vaiheiden läpi, sitä arvokkaampi optikko on asiakkaalle, mitä tekee heistä uskollisempia. Uskollisuuden rakentaminen niin, että sekä asiakas ja yritys hyötyvät, vaatii tehokkaan viestintäsuunnitelman, joka kattaa asiakkaan koko elämänkaaren.

Tietoa virstanpylväistä

Parhaat viestintäsuunnitelmat alkavat selkeästä käsityksestä asiakkaan elinkaaren eri osista ja virstanpylväistä. Opiskelijat ja muut asiakkaat, jotka viettävät paljon aikaa näytön ääressä, voivat kokea digitaalisen silmien väsymisen oireita. Yli 40-vuotiailla voi alkaa ilmetä ikänäköön liittyviä ongelmia. Yli 60-vuotiailla on suurempi riski kärsiä kaihista.

Varmista, että liität elinkaaren eri vaiheet sopiviin suosituksiin, rutiineihin ja tuotteisiin, esim. piilolinsseihin, jotka ratkaisevat digitaaliseen silmien väsymiseen liittyvät ongelmat. Optimoi tämä lista niin, että se painottaa yrityksesi erikoisosaamista, palveluja ja vahvuuksia. Ne toimivat pohjana, kun otat yhteyttä asiakkaisiin uusien kysymysten kanssa ja määrittelet strategisia tavoitteita. Tämän pohjalta voit miettiä sopivia keskustelunaiheita ja määritellä millaista markkinointimateriaalia tarvitaan kussakin vaiheessa.

Sovita ja optimoi

Tehokkain tapa toteuttaa pitkäjänteistä asiakasviestintäsuunnitelmaa vaihtelee optikon tavoitteista, asiakkaan mieltymyksistä ja resursseista riippuen. Kestävätkö työntekijät ja budjettisi sen, että viestit asiakkaiden kanssa kuukausittain, vai onko järkevämpää tehdä se neljännesvuosittain? Onko sinulla asiakkaita, jotka haluavat kuulla sinusta vain silloin, kun on seuraavan käynnin aika? Millainen viestintä vaikuttaa generoivan eniten käyntejä? Onko sinulla silmälasiasiakkaita, jotka ovat kuulleet piilolinsseistä, mutta eivät ole kokeilleet niitä?

WebSystem3:n kaltaisen CRM-järjestelmän kautta optikot voivat tehokkaammin seurata asiakkaita ja sovittaa sisällön ja viestintätiheyden tuoton optimoimiseksi. Riippumatta siitä, missä elämänvaiheessa asiakas on, voit positioida itsesi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi hänen näköönsä liittyvissä tarpeissa.