Globaali epidemia

Likinäköisyys lisääntyy hälyttävällä vauhdilla nuorten keskuudessa kaikkialla maailmassa. Se tuo mukanaan monia terveysriskejä ja niihin liittyviä kustannuksia.

Yhdysvalloissa likinäköisten määrä on kaksinkertaistunut 30 vuodessa.1 Brittiläisessä tutkimuksessa likinäköisyyttä ilmeni lähes 50 prosentilla kaikista yliopisto-opiskelijoista.2 Taiwanissa tutkimuksissa todettiin, että likinäköisyys on lisääntynyt melkein 65 prosentilla viimeisten 50 vuoden aikana.3 Maailmanlaajuisesti likinäköisten määrän odotetaan kasvavan vuoden 2010 2 miljardista 5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.4

Likinäköisyyden kustannukset

 Likinäköisyyden lisääntyminen aiheuttaa huomattavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Emmetrooppeihin verrattuna jo 1.00 D likinäköisyydestä kärsivillä henkilöillä on suurempi glaukooman, takakapselin alaisen kaihin, verkkokalvon irtoamisen ja makularappeutuman riski. Ihmisillä, joiden likinäköisyys on 5–6 D, on 40-kertainen makularappeuman riski.5

Ehkäisy- ja korjausvaihtoehdot

Optikoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa likinäköisyysepidemian torjumisessa ja hallinnassa.

  • Muuttunut käytös

Lapsilla likinäköisyysriski pienenee n. 30 %, jos he viettävät yli 14 tuntia viikossa ulkona päivänvalossa.6 Neuvo vanhempia kannustamaan lapsiaan olemaan enemmän ulkona likinäköisyyden ennaltaehkäisemiseksi.

  • Lääkehoito

Atropiinin (ei ole saatavana kaikissa maissa) on todettu hidastavan likinäköisyyden kehittymistä merkittävästi 0,01 % annoksina. Lääkkeellä on kuitenkin monia sivuvaikutuksia, joiden vuoksi se on epäsuosittu kliininen ratkaisu.7

  • Silmälasien lasi

Tutkimukset viittaavat siihen, että kaksi- tai moniteholasien käyttö voi vähentää alkavan likinäköisyyden kehittymistä 38–47 %.On kuitenkin olemassa suuri riski, että silmälaseja käyttäviä lapsia kiusataan lasien vuoksi juuri silloin, kun on kaikkein tärkeintä, että he käyttävät niitä.9

  • Piilolinssit

Tällä hetkellä tutkitaan useita lupaavia menetelmiä likinäköisyyden hallintaan piilolinsseillä. Yksi näistä menetelmiä on Orto-K-linssien käyttö, joka voi tutkimusten meta-analyysin pohjalta hidastaa silmän aksiaalista kasvua keskimäärin 45 % ihmisillä, joille kehittyy myopia.10

Pehmeiden monitehopiilolinssien on osoitettu hidastavan likinäköisyyden kehitystä merkittävästi.11 Toinen vaihtoehto, jota ei ole vielä kaikkialla saatavana, on pehmeä kertakäyttöpiilolinssi konsentrisella kaksitehorakenteella, joka pienensi silmän aksiaalista kasvua 50 prosenttia kahden 10 kk jakson aikana.12

Piilolinssien käyttö voi olla lapsille haastavaa ja siksi on tärkeää arvioida tarkoin kunkin yksilön kyky noudattaa hyvää hygieniaa ja tiukkoja rutiineja.

Näiden ja muiden linssipohjaisten likinäköisyyden hallintamenetelmiin jatkuva kehittyminen tarkoittaa, että tulevaisuus näyttää valoisalta. Niillä on luultavasti merkittävä vaikutus optikon arkirutiineihin, kun maailman ryhtyy toimeen likinäköisyyden voimakkaan lisääntymisen hallitsemiseksi.

1 Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.                             

2 Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.